Wrap up April

Hello, People of the interweb!
Today I will be talking about the books I have read in April. I ended up reading 3 in total which I think is pretty good considered how many books I have read per month sometimes.... 
The 3 books were Winter by Marissa Meyer, Six of crows by Leigh Bardugo and the last one was a book for school, Luskefisefortællinger by Jens Blendstrup. 

//


Hejsa, mennesker fra interwebbet!
I dag vil jeg tale om de bøger, jeg fik læst i April måned. Jeg endte med at læse 3 bøger i alt. Hvilket Jeg synes er et fint antal, taget i betragtning at jeg i nogle måneder, slet ikke får læst nogen bøget... Grundet skole øv øv.
De 3 bøger er Winter af Marissa Meyer, Six of crows af Leigh Bardugo og den sidste, var en bog jeg skulle læse i skolen og det var Luskefisefortællinger af Jens Blendstrup. 

 


"Luskefisefortællinger" by Jens Blendstrup is a very weird but still funny book about how it is to grow up in the 70's in Denmark. I only gave the book 2 out of 5 just because I didn't really get anything away from the book -like it didn't teach me anything and it was yeah just kinda weird. I just really like when I think about a book a couple of days after I'm done with it. 

What the book is about (from Goodreads):

"We feel the red-hot asphalt roads, the laughing gas in the dentist chair and not least the fear of atom leak, the mad people from loony bin, puberty and everything else that is hard to understand"

//

"Luskefisefortællinger" af Jens Bendstrup er en meget underlig men stadig sjov bog, omhandlende hvordan det er at opvokse i Danmark i 70'erne. I gav kun bogen 2 ud af 5 stjerner, da jeg ikke rigtigt synes jeg kunne tage noget væk fra bogen. Jeg følte ikke rigtigt den havde lært mig noget og igen den er pænt underlig. I kan nemlig rigtigt godt lide når jeg stadig tænker på en bog et par dage efter jeg har læst den. 

Hvad bogen omhandler (fra Goodreads): 

"Vi mærker de glohede asfaltveje, lattergassen i tandlægestolen og ikke mindst den lurende skræk for atomudslip, de sindssyge fra galeanstalten, puberteten og alt det andet, der er så svært at forstå" "Winter" by Marissa Meyer is the last and fourth book in the Lunar Chronicles. The Lunar Chronicles are one of my fave series like I like it soooo damn much!! And this last book did not disappoint! If you haven't read it don't worry the appetizer will be from the first book in the series. I gave this book 4 out of 5 !

What the seires is about (from goodreads): 

"Humans and androids crowd the raucous streets of New Beijing. A deadly plague ravages the population. From space, a ruthless lunar people watch, waiting to make their move. No one knows that Earth’s fate hinges on one girl"

//

"Winter" af Marissa Meyer er den sidste og fjerde bog i serien ved navn, The lunar Chronicles. The Lunar Chronicles er en af mine ynglings serier - Jeg elsker den virkelig meget! Og Winter var ikke en skuffelse! Hvis du ikke kender til serien eller ikke er noget til bog nummer 4, så frygt ej! Der er ingen spolliers i appetizeren - Den er fra bog 1. Jeg gav winter 4 ud af 5 stjerner! 

Hvad serien handler om (Fra Goodreads): 

"Mennesker og androids befolker New Beijings gader. En dødelig epidemi raser igennem befolkningen. Fra ydre rum kigger et ubarmhjertigt Lunar folk ned og venter på at gøre deres træk. Ingen ved at Jordens skæbne hænger på én pige" 


Six of Crows by Leigh Bardugo blew my mind!! It was so good and I counldn't get enough of it. The second one will come out in september (I think ??) and I can't wait like I NEED to know thing like right now! 
I gave the book 4 out of 5 stars and will 100 % recommend. 

What the book is about (from Goodreads): 

"Six dangerous outcasts. One impossible heist. Kaz's crew is the only thing that might stand between the world and destruction—if they don't kill each other first"

//

Six of crows af Leigh Bardugo var et stort mindblow! Den var mega fantastisk og jeg kunne bare ikke få nok af den. Bog nummer 2 kommer ud i september (tror jeg ??) og jeg kan bare ikke vente! Jeg har brugt for den lige NU. 
Jeg gav bogen 4 ud af 5 stjerner og vil 100 % anbefale!

Hvad bogen handler om (fra goodreads):

"6 farlige outcasts. Et umuligt røveri. Kaz's mandskab er den eneste ting der måske står imellem verden og dens undergang. - Hvis de altså ikke slår hinanden ihjel først"

_______________________________________________________________________

Have you read any of those books ? Please answer in the comments! Have a nice day :)

///

Har du læst nogle af de nævnte bøger? Svar i kommentaren! Hav en rigtigt god dag! :) 

Kommentarer